بیانیه مأموریت

شرکت واسپاری سپهر پارس با تکیه بر سرمایه انسانی مجرب و متخصص و بهره­مندی از فناوری­های نوین و منعطف به سودآوری، رشد سهم بازار، ارتقاء رفاه اجتماعی، ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران، تأمین رضایت ذینفعان و ارتقاء سازمان به سازمان یادگیرنده می­اندیشد.