1. مبلغ تسویه حساب شامل چه مواردی است ؟
   اصل بدهی اقساط  / سود  / جرائم تاٌخیر  / مالیات ارزش افزوده تسهیلات  / هزینه حقوقی  / مابه التفاوت بیمه.
2. مدارک جهت اخذ کاپوتاژ چیست ؟
   نامه از شرکت حمل و نقل  / کپی دفترچه ترانزیت و پاسپورت  / تصویر روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت حمل و نقل  / واریز هزینه های کاپوتاژ که توسط شرکت واسپاری سپهر پارس اعلام میگردد.  
3. در صورت وجود اقساط معوق آیا می توان از خدمات شرکت استفاده نمود ؟
   به جهت دریافت خدمات از سوی شرکت می بایست هیچ گونه بدهی بابت اصل ، سود ، جرائم تاٌخیر و سایر هزینه ها در پرونده وجود نداشته باشد، در غیر این صورت شرکت از ارائه خدمات معزور می باشد. در صورتی که دوره پرداخت اقساط به اتمام رسیده و همچنان بدهی در پرونده وجود داشته باشد تنها راه دریافت خدمات تسویه حساب کامل میباشد.
4. جهت اخذ تخفیف بابت مالیات بر مشاغل چه باید کرد ؟
   بابت پرونده هایی که با عقد اجاره به شرط تملیک تشکیل شده اند، شرکت نسبت به ارائه معرفی نامه اقدام نموده و مستاٌجر پس از اخذ نامه فوق و  به روز نمودن بدهی خود به دفاتر پیشخوان دولت یا ادارات مالیاتی سراسر کشور مراجعه نموده و از تخفیفات مالیاتی وفق قوانین و ضوابط ، بهره مند میگردد.
5. آیا امکان انتقال سند به نام شخص غیر بصورت مستقیم توسط شرکت وجود دارد ؟
   خیر، شرکت موظف به انتقال سند به نام شخص طرف قرارداد در ابتدای دوره میباشد.
6. نحوه واریز اقساط و اطلاع از شماره حساب ها چگونه است ؟
   واریز اقساط می بایست به صورت نقدی در بانک های صادرات ، پارسیان و ملت به شرح ذیل باش، پس از درج شماره پرونده روی فیش مذکور به شماره های فکس 02143851935 و 02122031990 گردد.
7. آیا امکان ارسال بیمه و نامه های دیگر به شهرستان توسط ثبت و فکس مقدور است ؟
   خیر، تحویل مدارک مذکور صرفاٌ توسط واحد پاسخگویی امور مشتریان پس از بررسی وضعیت اقساط و سایر بدهی ها به شخص مستاٌجر و یا وکیل قانونی ایشان پس از تائید وکالت نامه توسط واحد حقوقی امکان پذیر است .
8. در صورت درخواست به اعلام مبلغ تسویه حساب کامل چه باید کرد ؟
   می بایست تماس با واحد تسویه از طریق شماره های تماس شرکت صورت گیرد.
9. به چه صورت می توان از وضعیت اقساط معوق مطلع شد ؟
   می بایست با واحد پاسخگویی امور مشتریان تماس حاصل گردد.
10. نحوه بخشودگی جرایم به چه صورتی است ؟
   بخشودگی جرایم تاٌخیر(6 درصد) طبق مصوبه بانک مرکزی و آئین نامه های داخلی شرکت پس از تسویه حساب کامل اقساط ، سود و هزینه های حقوقی و مالیاتی صورت می پذیرد، در غیر این صورت هیچ گونه بخشودگی شامل حال مشتری نخواهد گردید.
11. در صورت توقیف خودرو به جهت بدهی و اقدامات حقوقی چه باید کرد ؟
   ضمن مراجعه به شرکت نسبت به واریز کل بدهی اقدام و نامه رفع توقیف توسط واحد حقوقی تحویل مستاٌجر یا وکیل قانونی ایشان میگردد.