متقاضی محترم

با احترام؛

لطفاً قبل از تکمیل فرم های مربوطه به موارد ذیل دقت فرمایید.


1- لطفا قبل از هر اقدامی ابتدا ثبت نام و با حساب کاربری خود وارد سایت شوید.
2- در صفحه نخست نوع شغل خود را انتخاب و سپس نسبت تکمیل فرم های بعدی اقدام فرمایید.
3- لطفا کلیه اطلاعات فرم درخواست تسهیلات با دقت و همچنین تمامی مندرجات هویتی منطبق با شناسنامه و کارت ملی تکمیل گردد.
4- متقاضیان محترم پس از ثبت نام اولیه و تکمیل فرم های مربوطه می بایست پس از مراجعه به دفاتر سازمان بازنشستگی اقدام به تکمیل فرم های شماره 2 و 3 از طریق دفاتر مذکور نموده و عملیات ثبت نام خود را نهایی نمایند.